W Prezi jest dostępna  jedna animacja: fade-in.  Porównując to z możliwościami PowerPointa wygląda to skromnie. To niekoniecznie źle, nadmiar animacji może zepsuć prezentację. Jednak nie o tym chciałem napisać, chciałbym pokazać, że ta prosta animacja ma daje dodatkowe możliwości: pozwala uzyskać efekt fade-out oraz umożliwia niepostrzeżenie  zmienić tło obszaru prezentacji. 

 

 

Jak używać animacji fade-in każdy wie:  Na pathu klikamy prawym na frame, którego zawartość chcemy animować i z listy wybieramy pozycję ‚Animate frame content’. Dalej wybieramy w oknie elementy, które mają się pojawiać.  Możemy kliknąć kolejno na kilka elementów, wtedy w trybie prezentacji będą pojawiac się po kolejnych kliknięciach.

Możemy animować napisy, grafiki oraz co ważne także grupy elementów.

Dalej wygląda to skromnie, prawda?

A gdyby na istniejącej grafice lub napisie „pojawić” prostokąt w kolorze tła? Wtedy efekt będzie wyglądał jak fade-out.  Na poniższym obrazku na napisie pojawia się biały prostokąt.

Animacja  fade-out za pomocą fade-in

Animacja fade-out za pomocą fade-in

 

Co więcej możemy animować nie tylko zawartość bieżącego frame’a. Możemy również animować obszar leżący poza nim. Jak to zrobić?

1. Obiekt, który chcemy animować należy zmniejszyć na tyle aby mieścił się we frame.

2.Zanimuj ten obiekt

3. Powiększ obiekt dowolnie. Możesz go także umieścic poza frame. Animacja dalej będzie odbywać się we frame,  chociaż animowany obiekt będzie leżał poza nim.

Efekt najłatwiej zobaczyć na  tutaj. Animacja fade-in zostła użyta do dużego zdjęcia, stanowiącego tło. Można wyobrazić sobie inne zastosowania.