Skróty klawiszowe PowerPoint przydają się zarówno podczas przygotowania prezentacji jak i jej wygłaszania. Wszystkich jest ponad 200. Dzisiaj skupię się wyłącznie na tych, które warto znać w pierwszej kolejności.

Skróty klawiszowe do edycji

(zaczynając od najprostszych)

Ctrl + C   Kopiowanie zaznaczonej zawartości

Ctrl + X    Wycinanie zaznaczonej zawartości

Ctr + V    Wklejanie skopiowanej lub wyciętej zawartości.

Shift + Ctrl + C  Kopiowanie formatowania zaznaczonej zawartości (pola tekstowego lub obiektu)

Shift + Ctrl + V   Wklejanie skopiowanego formatowania

Ctrl + D   Dublowanie zaznaczonej zawartości, zastępuje dwie komendy Ctrl+C oraz Ctrl + V.

Ctrl + G   Zgrupowanie zaznaczonych elementów

Shift + Ctrl + G   Rozgrupowanie zaznaczonych elementów

Ctrl + Strzałka  Przesuwanie zaznaczonego elementu drobnymi mniejszymi skokami.

Ctrl + Z   Cofnięcie ostatniej wykonanej akcji

Ctrl + Y  Przywrócenie cofniętej akcji lub powtórzenie wykonanej przed chwilą akcji.

Ctrl + Backspace   Usunięcie całego wyrazu

Shift + Kursor   Zmieniając rozmiar obiektu i przytrzymując jednocześnie klawisz Shift – zachowamy proporcje tego obiektu niezmienione.

Alt  + Tab   Zmiana wyświetlanego okna programu. Pomocne jeżeli pracuje się na kilku oknach różnych programów (np. PPT oraz MS Word).

Ctrl  + Tab    Zmiana wyświetlanego okna w ramach jednego programu. Pomocne jeżeli pracujesz na dwóch plikach ppt.

 

Skróty klawiszowe do prezentowania

F5   Uruchamia tryb prezentowania „SlideShow” począwszy od pierwszego slajdu.

F5 + Shift   Uruchamia tryb prezentowania „SlideShow” począwszy od bieżącego slajdu. Pomocne przy edytowaniu prezentacji, kiedy chcemy zobaczyć jak wygląda zmodyfikowany slajd.

SPACJA  uruchamia kolejny slajd lub kolejna animację – jest to największy przycisk na klawiaturze, łatwo go wyszukać i trafić, dlatego korzysta się najczęściej z niego. Inne przyciski posiadające tą samą funkcję to (strzałka w prawo, page-up, enter).

BACKSPACE  Cofanie slajdu lub animacji. Identyczną funkcję ma również strzałka w lewo oraz page-down.

B    wyciemnia ekran. Warto korzystać z tej funkcji, kiedy chcemy zrobić pauzę i skupić uwagę na sobie. Identyczny efekt ma skrót kropki. ( . )

W wyświetla białą planszę. Warto użyć zamiast B, jeżeli pomieszczenie jest ciemne. Dodatkowy skrót przecinek( , )

Ctrl + P   Uruchamia opcję rysowania na ekranie kursorem. Przydatne jeżeli chcemy wyróżnić jakiś element prezentacji. Trudno czytelnie tym pisać – raczej służy do rysowania strzałek lub zakreślania. Narysowane elementy nie zostają zapisywane.

H   Wyświetla ukryty slajd – tylko wtedy, jeżeli jest on kolejnym slajdem prezentacji.

Home    Powrót do początku prezentacji.

ESC  Kończy tryb prezentowania.

 

Jeżeli przygotowujesz lub wygłaszasz prezentacje, powyższe skróty klawiszowe PowerPoint powinny znacząco pomóc Ci w codziennej pracy. Jeżeli jesteś ciekawy pozostałych 90% skrótów, zapraszam na oficjalną stronę MS Office