prezentacja Co w trawie piszczy

CV w PREZI

Podczas składania aplikacji do nowej pracy działa podobna zasada co w przypadku kampanii marketingowych, czyli „wyróżnij się lub giń.”  Ciekawe i kreatywne CV były domeną głównie grafików komputerowych. Obecnie powoli zaczyna się to zmieniać. Ciekawe aplikacje można odnaleźć również u zwykłych zjadaczy chleba. Jedna z nich zrobiona  jest w … PREZI. Tak! CV w Prezi…

Read More

Silne i słabe strony prezentacji

Prezentacje nie są dobrym sposobem na przekazywanie dużej dawki informacji.  Stając przed koniecznością przygotowania prezentacji często wybieramy standardowe podejście. Poświęcamy mnóstwo czasu na jej przygotowanie. Zbieramy dane, tworzymy tabelki i zestawienia. Mozolnie formatujemy każdy slajd w Power Poincie. Efekt…? 

Read More

10/ 20/ 30 – trzy zasady prezentacji

„Nigdy nie słyszałem o prezentacji, która byłaby za krótka” Guy Kawasaki – były pracownik Apple,  działający w branży venture capital. Wcielał się wielokrotnie w postać inwestora, któremu „młode wilki” prezentowały swoje pomysły w celu zdobycia finansowania. W swoich wywiadach oraz książce „Sztuka rozpoczynania” przedstawia trzy proste zasady dotyczące zawartości, czasu trwania oraz czcionki dobrej prezentacji. Poniższy…

Read More

Proste jest piękne … i skuteczne.

„Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić – to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz”. Albert Einstein. Niedawno dowiedziałem się o kampanii „Plain English”, która już od wielu lat stara się przekonać organizacje rządowe oraz korporacje do upraszczania swojego sposobu komunikacji. Informacja ta jest trochę odgrzewana, bo organizacja ta działa w UK ponad 30 lat, ale dla…

Read More

Skuteczna argumentacja według Arystotelesa

Ten „Pan” żył 300 lat przed naszą erą, niemniej jego techniki dotyczące retoryki są do dzisiaj aktualne. Poniżej znajdziesz pięć głównych etapów prowadzenia przekonywującej prezentacji. Jak sam się przekonasz, te etapy są bardzo często wykorzystywane również w codziennie emitowanych reklamach. Prosty i skuteczny sposób na przebieg prezentacji.

Read More